Registraties


Kvk nummer: 37153060

Kwaliteitsregister paramedici: 29901112894

Register van de Kamer voor supervisie: S 12475

Huis verkocht!

Per 1 oktober ga ik mijn praktijk voor oefentherapie en psychosomatische
oefentherapie in Warmenhuizen en Tuitjenhorn stoppen.

De aankomende 5 jaar ga ik mij aan de Hogeschool van Amsterdam en het VUmc bezig houden met mijn promotieonderzoek naar ‘de kosteneffectiviteit van de psychosomatische therapie bij patiënten met SOLK die vaak hun huisarts bezoeken’. Door mijn nieuwe baan lukt het mij niet de praktijk voor psychosomatische therapie en oefentherapie aan te houden.

Via deze weg wil ik u heel hartelijk bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.

Ik ben heel erg blij dat mijn praktijk wordt overgenomen door Anne-Marie
Tangelder en Christianne Jansma.

Anne-Marie Tangelder is behalve oefentherapeut ook geregistreerd psychosomatisch therapeut en chronisch pijntherapeut (lid van het Landelijk Netwerk Chronische Pijn) en Christianne Jansma is behalve oefentherapeut ook geregistreerd bekkenoefentherapeut, lid van het Rug-Netwerk en Parkinsonnettherapeut.

Anne-Marie is te bereiken op 06-53515467 en via de mail:
anne-marie@oefentherapielangedijk.nl

Christianne is te bereiken op 06-17487447 en via de mail: christianne@mensenco.nl

Onderzoek naar de effecten van psychosomatische (fysio/oefen) therapie bij patiënten met onvoldoende verklaarde klachten (SOLK) in de huisartsenpraktijk; de PsySom Pilot Trial

In het kader van haar master thesis aan de universitaire master ‘Evidence Based Practice’ (opleiding tot klinisch epidemioloog) aan de AMC-UvA deed Margreet Wortman onderzoek naar de (kosten) effectiviteit van de psychosomatische therapie.

Psychosomatische therapie, haalbaarheid en kostenanalyse
Het onderzoek is getiteld: ‘Psychosomatische therapie, haalbaarheid en kostenanalyse, een pilot gerandomiseerd onderzoek’. Het betrof een pilot gerandomiseerde trial, waarbij zorgverzekeraar Menzis de kosten voor het onderzoek dekte. Er namen zeven huisartsenpraktijken en zeven daaraan gelieerde psychosomatisch oefen-/fysiotherapeuten deel aan het onderzoek.

Opzet onderzoek
Voor het onderzoek waren in totaal 60 patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten nodig. 30 patiënten volgden psychosomatische therapie (interventiegroep) en 30 patiënten kregen de gebruikelijke zorg (controlegroep).

De huisarts nodigde patiënten die bij hem/haar op het spreekuur komen (op basis van de inclusiecriteria) uit voor het onderzoek. Na toestemming van de patiënt werd deze gerandomiseerd aan de interventiegroep of de controlegroep. De patiënt uit de interventiegroep kreeg maximaal negen sessies psychosomatische therapie. De patiënt uit de controlegroep kreeg de gebruikelijke zorg. Alle patiënten werden één jaar gevolgd, vulden diverse vragenlijsten in, met in totaal vier meetmomenten.

Margreet Wortman deed het onderzoek aan het Radboud Universitair Medisch Centrum onder begeleiding van dr. Tim olde Hartman, dr. Peter Lucassen (beide van het Radboud UMC) en dr. Cees Lucas (begeleider van haar opleiding AMC-UvA). De bedoeling is dat dit pilot-onderzoek een opmaat is naar een groter Randomised Controlled Trial, waarin de kosteneffectiviteit van de psychosomatische therapie in de eerste lijn wordt onderzocht.

 

Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn Noord Holland

In juni 2013 is het Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn Noord Holland opgericht. Dit netwerk is onderdeel van het Landelijke Netwerk Chronische Pijn. Kijk voor meer informatie op www.netwerkchronischepijn.nl

Het doel van het netwerk is het begeleiden van mensen met chronische pijn op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen van de patiënt met chronisch pijn.

Alle oefentherapeuten binnen het netwerk zijn hiervoor geschoold en werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan, waardoor u weer grip krijgt op uw eigen leven.

Het netwerk werkt o.a. samen met revalidatieartsen, reumatologen en anesthesiologen van de pijnpoli’s.

In opdracht van het Landelijk Netwerk Oefentherapeuten Chronische Pijn heeft Margreet Wortman het onderzoek ‘PROspectief Cohort Onderzoek Chronische Pijn Protocol’ (PROCO CPP) geschreven en opgezet. Momenteel is zij bezig met dataverzameling en -analyse. Te zijner tijd zal een publicatie in een (para-)medisch tijdschrift volgen.

 

Hoogte eigen risico in 2016

Vanaf januari 2016 is het eigen risico € 385,00.

Voor de zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dat betekent dat u zelf een eerste deel betaalt van de zorg die u ontvangt. Dit geldt alleen voor de kosten die door de basisverzekering vergoed worden, dus niet voor de kosten die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed, zoals bijvoorbeeld de psychosomatische oefentherapie.
U kunt bij sommige verzekeraars vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico. Uw maandelijkse premie voor de basisverzekering is dan lager.

Voor een overzicht van alle zorgverzekeraars, hun voorwaarden en aanbiedingen zie: www.kiesbeter.nl